Çözümlerimiz

İş ortağı olduğumuz üretici firmaların, en yaygın kullanılan, kolay entegre edilebilen ve genişletilebilen altyapı ürünleri ile en yeni teknolojileri kullanarak, müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu çözümleri birlikte oluşturuyoruz.

Halen mevcut müşterilerimizde, projelendirilmiş ve kullanılmakta olan çözüm örneklerini aşağı bulablirsiniz. 

Elektronik Belge ve Arşiv Yönetimi

Kurumun, fiziksel olarak dolaşımda ve/veya arşiv birimlerinde mevcut,  belge, evrak ve dokümanların elektronik ortama aktarılması ve oluşan elektronik arşivin, Kurumdaki diğer uygulamalar ile entegre hale getirilmesi sağlar.

Görev ve Talep Takibi
 

İş birimlerinin, sorumluluklarını ifa ederken, görevlendirmeye ve/veya yapılan talebe ilişkin takibin ve performans ölçümlerinin yapılabilmesi sağlar. 

Müşteri Mektupları Yönetimi

Kurumun toplu yazışma, mektup, fatura gibi çıktılarının üretimini ve posta, e-posta, sms vb. kanallarla dağıtımını sağlar.

Ses, Resim ve Görüntü Arşivi Yönetimi

Ses kayıtları, fotoğraflar ve video kayıtlarının güvenli olarak arşivlenmesi ve ilgili kişi ve kuruluşlarla farklı formatlarda paylaşılmasını sağlar. Ham kayıtlar üzerinde proje bazlı çalışma ortamları oluşturularak web tabanlı arayüzler yardımıyla düzenleme ve montaj işlemleri mümkündür.

Sözleşmeler Yönetimi

Kurumun, başka kurum ve kuruluşlar ile yaptıkları sözleşmelerin, taslak oluşumundan, yürürlülük, süre uzatımı ve fesih aşamalarını içeren sürelerinin yönetimini ve takibini sağlar.

Kurumsal ve Portal İçerik Yönetimi

Kurumsal içeriklerin tek bir platform üzerinde toplanarak kurumsal uygulamalar ve portal uygulamaları üzerinden paylaşımını ve yönetimini sağlar